'The first method for estimating the intelligence of a ruler is to look at the men he has around him'

Dit is een uitspraak van een van de beroemdste bestuurssecretarissen uit de Westerse geschiedenis: Niccolo Machiavelli (1469-1527). In een brief aan zijn vriend Raffaelo Girolamo, die ook secretaris was, gaf hij het volgende advies: “Ge moet aandachtig op alles letten, op het karakter van de vorst zowel als op dat van zijn omgeving, van de adel en het volk, en daarna uitvoerig daarover verslag uitbrengen. Ik heb velen gekend die, omdat ze als sluw en met dubbele tong sprekend beschouwd werden, het vertrouwen van de vorst zodanig verloren dat voor hen onderhandelen met hem onmogelijk was.”

Naar diensten

'De rol van bestuurssecretaris verandert van bewaker van regels en procedures naar bewaker van waarden'

Dit is een markante constatering van governance-adviseur Theo Schraven. Daar waar 20 jaar geleden vooral juristen het vak van bestuurssecretaris uitoefenden, zie je nu een palet van secretarissen met diverse HBO+ en WO-achtergronden. Het vak is aan verandering onderhevig en de accenten zijn aan het verschuiven. De secretaris beweegt mee met de professionalisering van de governance in het algemeen en ook zijn adviesrol op dat vlak neemt toe. De invulling van de vrije en delicate rol van bestuurssecretaris hangt vooral af van de complexiteit en omvang van de organisatie en van wat het bestuur nodig heeft.

Naar vacatures

Smeerolie

Oleum is Latijn voor smeerolie. Dit begrip gebruik ik vaak om het vak van bestuurssecretaris in een organisatie te duiden. De secretaris overziet vanuit de coulissen van de macht alle processen en bewaakt de (governance)hygiëne, voortgang en de juiste routings rondom besluitvorming. Hier kan hij gevraagd en ongevraagd advies geven in het belang van de organisatie. Dat is het blauwe stuk, maar de rol omvat nog veel meer boeiende kanten, die het een fascinerend vak maken. Een goede bestuurssecretaris heeft invloed en zorgt er in mijn optiek voor dat het bestuur in het zadel blijft en ontzorgd wordt.

Over mij

Sagittarius serpentarius

Wist je dat de vogel die je op deze website ziet een Secretarisvogel is? Hij leeft op de savannes in Afrika en is waarschijnlijk vernoemd naar zijn sierveren op de kop. Veren werden vroeger door de klerken als schrijfpen gebruikt. De wetenschappelijke naam van de secretarisvogel is Sagittarius serpentarius. De vogel kan maar met moeite vliegen, maar het vliegen blijft evolutionair noodzakelijk vanwege de vele roofdieren in het leefgebied van de vogel.

Naar contact

Meer weten of eens verder praten?