Bestuurssecretaris - Vacatures | Oleumplus

Bestuurssecretaris

Achterhoek VO is een stichting voor voortgezet onderwijs met 17 scholen en ruim 13.000 leerlingen op 27 locaties in de Achterhoek. Met bijna ongeveer 1650 medewerkers bieden ze (zowel openbaar als bijzonder) praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium aan. Achterhoek VO is het op 5 na grootste VO-schoolbestuur van Nederland en wil in de regio een zo divers en thuisnabij mogelijk aanbod van goede kwaliteit realiseren. Elke school heeft een eigen context, een eigen cultuur en kiest een wijze van werken die daarbij past. We zoeken onze diversiteit en variatie naar levensbeschouwelijke achtergrond, pedagogisch-didactische profilering en onderwijsaanbod. PROFIEL IS OP TE VRAGEN.
Bestuurssecretaris | Oleumplus

Meer weten of eens verder praten?