Atlant - Vacatures | Oleumplus

Atlant

Atlant is een visie-gedreven organisatie die het verschil wil blijven maken voor haar bewoners. Om dit te bereiken zijn wij op weg naar een organisatie waarin medewerkers de ruimte krijgen om als zelfstandige professionals het beste te doen voor onze bewoners. We zien een organisatie voor ons waarin horizontale interacties zorgen voor stabiliteit en borging vanuit de overtuiging dat vakmensen en niet systemen kwaliteit maken. Je focus ligt op de domeinen beleidsontwikkeling, governance, medezeggenschap en stakeholdermanagement. Als strategisch adviseur ondersteun je bij het ontwikkelen van integraal strategisch organisatiebeleid.

Wat ga je doen

Als bestuurssecretaris speel je een belangrijke rol in de ontwikkeling van de organisatie. Je draagt onze visie uit en doet er alles voor om de waarden van de organisatie te bewaken; zelfs als dat soms van je vraagt buiten de kaders van je eigen functie te werken. Je bent een verbindingsofficier die het geweten is van de organisatie. De bestuurssecretaris is een klankbord voor bestuurder en het managementteam en de linking pin tussen interne medezeggenschap en externe stakeholders. Je beseft hoe belangrijk het is om hiervoor mensen en organisatieonderdelen bij elkaar te krijgen. De bestuurssecretaris houdt ons op koers en heeft een verbindende rol bij de opvolging, uitvoering en evaluatie van de genomen besluiten. Je levert een belangrijke bijdrage, om samen met medewerkers, managers en MT, de visie op onze besturing te ontwikkelen. Je bent de secretaris van de Raad van Toezicht. Je bereidt de vergaderingen van het managementteam, de Raad van Toezicht en de centrale cliëntenraad inhoudelijk voor. Je bent verantwoordelijk voor het inhoudelijk, procesmatig en organisatorisch ondersteunen en ontzorgen van de bestuurder.

Wat neem jij mee
Ons werk staat altijd in het teken van het versterken van de positie van onze bewoners. Dit realiseren we door zorgprofessionals met zeggenschap en mandaat. De zorgprofessionals kunnen dat alleen als ze ontzorgd en ondersteund worden vanuit de ondersteunende diensten. Als bestuurssecretaris ben je een belangrijke schakel in de verbinding van zorg, de ondersteunende diensten en de RvB. Je werkt ondersteunend, professioneel en faciliterend.
Je hebt een academisch werk en denkniveau, een bedrijfskundige en/of organisatiekundige achtergrond en kunt bij uitstek verbinden op inhoud en relatie. Overigens betekent dit niet per sé dat je ook van de inhoud moet zijn. Je analytisch vermogen en sensitiviteit is sterk ontwikkeld zodat je voelt welke onderstromen relevant zijn. Je bent in staat om een proces te organiseren en hierop te sturen. Je bent het geweten van de organisatie en kunt hiernaar acteren. Dit vraagt om een bestuurssecretaris met senioriteit die in staat is de Raad van Bestuur en de directeuren te helpen reflecteren en prioriteren. Je hebt lef en kunt over grenzen heen kijken. Je bent leergierig en beschikt over een dosis zelf reflecterend vermogen. Koersvast en vanuit vertrouwen geef je ruimte aan mensen om zelf invulling te geven aan de doelen die moeten worden bereikt. Ervaring in de zorg helpt maar is niet absoluut noodzakelijk.

Wat mag je van ons verwachten

Wij bieden je een kans bij een werkgever die eigen initiatief waardeert. Daarnaast bieden we jou:

  • Een goed bruto maandsalaris van maximaal € 5.752,21 op basis van een 36-urige werkweek (FWG-schaal 65 van de cao VVT);

  • De ruimte om je te ontplooien en jezelf te zijn;

  • Enthousiaste en betrokken collega’s;

  • Een ambitieuze omgeving waarin we gaan voor resultaat met oog voor de mens;

  • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden..Meer weten of eens verder praten?