Bestuurssecretaris - Vacatures | Oleumplus

Bestuurssecretaris

Aves is een onderwijsorganisatie van 35 basisscholen met verschillende denominaties (openbare, katholieke, christelijke en samenwerkingsscholen). Het college van bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid en fungeert als bevoegd gezag. Het college bestuurt de scholen, ontwikkelt strategisch beleid en stelt de strategische doelen vast. Een team van professionals adviseert en ondersteunt het college van bestuur en de scholen.

In verband met vertrek van de huidige bestuurssecretaris is het college van bestuur van Aves op zoek naar een bestuurssecretaris (0,8 fte)

Functie

Wij zijn op zoek naar een positief-kritische en daadkrachtige bestuurssecretaris die verbindt. Als bestuurssecretaris ondersteun je en adviseer je het college van bestuur bij de bestuurlijke taken (organisatorisch, inhoudelijk en juridisch). Je hebt een adviserende rol in de naleving van ‘Goed Bestuur’ binnen de organisatie. Ook vervul je een spilfunctie in zowel het organiseren van (voorgenomen) besluitvorming over beleid als in een slagvaardige communicatie over genomen besluiten. Bovendien vervul je een brugfunctie naar de organisatie. Je schrijft zelf of in coproductie met anderen beleidsnotities en regisseert de kwaliteit en tijdige aanlevering van stukken. Daarnaast stuur je inhoudelijk en procesmatig op de voorbereiding van vergaderingen en houd je het gewenste niveau van besluitvorming in het oog. Je organiseert en faciliteert samen met het secretariaat de vergaderingen van de verschillende geledingen in overleg met het cvb en de verschillende voorzitters. Je ondersteunt de verschillende portefeuilles/afdelingen/ geledingen door het verzorgen van de vergaderstukken, het vastleggen van de besluiten en het bewaken van de voortgang. Je geeft leiding aan het bestuurssecretariaat, de adviseurs onderwijs, de adviseur onderwijs ict en de financieel medewerker.

Wie ben jij ?

De kandidaat met wie wij graag in gesprek gaan is een (ervaren) adviseur met een stevige persoonlijkheid. Je weet op inspirerende wijze draagvlak en verbinding te creëren en bent een sparringpartner voor het college van bestuur, de raad van toezicht en het directeurenberaad.

Je durft een duidelijk standpunt in te nemen, kunt daarover helder communiceren en bent in staat om tegenstellingen te overbruggen. Op basis van ervaring, professionaliteit en persoonlijkheid vervul jij je rol met overtuiging. Je opereert vanuit de kernwaarden van Aves: verbinden, vertrouwen, lef, passie en groei en je bent daarbij toegankelijk, zelfbewust en reflectief op eigen handelen en dat van anderen.


Wat neem je mee?

 • een relevante opleiding en een academisch werk- en denkniveau;

 • een aantal jaren werkervaring als bestuurssecretaris of in een vergelijkbare functie;

 • ervaring met het bewaken van de procesmatige en inhoudelijke voortgang van (beleids)ontwikkelingen;

 • inzicht in samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen;

 • vaardigheid in het opstellen van beleidsnota's en adviezen;

 • de vaardigheid van het creëren van draagvlak en eenheid op verschillende niveaus en het in staat zijn om dit samen te brengen;

 • een faciliterende en coachende leiderschapsstijl;

 • uitstekende schriftelijke en overige communicatieve vaardigheden;

 • verbindende kwaliteiten, gericht op samenwerken;

 • kennis en inzicht in onderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen;

 • een groot analytisch- en probleemoplossend vermogen en het Tom kunnen gaan met tegengestelde belangen

Aves biedt betekenisvol en toekomstgericht onderwijs voor kinderen in de Noordoostpolder, Kampen en Vollenhove. Aves zet kinderen voorop! Vanuit de kernwaarden lef, passie en groei willen de medewerkers van Aves het basisonderwijs innoveren en ontwikkelen. Aves maakt werk van onderwijs en opvoeding; kwalitatief, waarde(n)vol en grensverleggend. Aves, jouw plek bij ons!

Arbeidsvoorwaarden: Marktconform salaris conform Cao PO en o.a. een tablet en telefoonvergoeding

Aves wordt voor de werving van de juiste kandidaat begeleid door Oleum+. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Milly Buys, milly@oleumplus.nl , telefoon: 06-48183497.

U kunt uw interesse kenbaar maken tot 1 december 2022 middels een sollicitatiebrief naar info@oleumplus.nl

www.aves.nlBestuurssecretaris | Oleumplus

Meer weten of eens verder praten?