Bestuurssecretaris - Vacatures | Oleumplus

Bestuurssecretaris

Per 1 augustus 2023 hebben de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe en het Dorenweerd College hun krachten gebundeld en zijn ze gefuseerd tot Scholengroep LingeRijn. Met 6 locaties voor VO- en PO- onderwijs in Bemmel, Elst, Doorwerth, Huissen en Zetten en 650 medewerkers biedt LingeRijn ambitieus en eigentijds onderwijs op maat aan 5000 leerlingen van 4 tot 18 jaar in een uitdagende en dynamische leeromgeving. Daarbij zet Scholengroep LingeRijn in op het bieden van kansen en talentontwikkeling. LingeRijn helpt leerlingen om een toekomstrichting te vinden die bij hen past, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken voor hun vervolgstudie. De scholengroep biedt ruimte voor verschillende geloofsovertuigingen waar respect voor elkaar essentieel is en richt zijn blik op de wereld en koestert diversiteit. LingeRijn is trots op zijn rol binnen de samenleving en voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van onze leerlingen en medewerkers.


Over de functie

De rol van bestuurssecretaris is nieuw binnen LingeRijn en hiermee heb je de mogelijkheid deze mede vorm te geven. Je valt rechtstreeks onder het eenhoofdige College van Bestuur en geeft leiding aan de vijf hoofden binnen het bestuursbureau. Je bent procesregisseur en bewaker van integratie tussen verschillende beleidsterreinen en -processen. De bestuurssecretaris ondersteunt en adviseert het CvB bij de integrale uitvoering van de bestuurlijke taken. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van bestuurlijke besluitvormingsprocessen, onder andere via voorbereiding van bestuursvergaderingen en afstemming met de schooldirecteuren binnen LingeRijn. Je bewaakt ook de kwaliteit én de uitvoering van de stichtingsbrede planning en controlcyclus. Je overziet (de samenhang tussen) de verschillende dossiers, projecten en processen: de inhoud komt bij jou bij elkaar en je weet daarin processen en medewerkers te verbinden. Verder ondersteun je de Raad van Commissarissen bij hun toezichthoudende taak en vervult, indien nodig, ook een adviserende rol. Je bevordert en bewaakt voorts de informatievoorziening in de organisatie en richting de RvC en GMR. Vanuit je rol als ‘linking pin’ tussen de diverse gremia (bestuur, bestuursbureau, directeurenoverleg, GMR en RvC) ben je in dit alles goed in staat om overzicht te houden. Onder jouw hoede komen goede jaarverslagen tot stand en zijn statuten, protocollen en reglementen inhoudelijk en juridisch up-to-date. Je signaleert ook externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar de impact op de organisatie. Je bent niet alleen een denker maar zeker ook een doener die goed in staat is om met details om te gaan zonder het overzicht uit het oog te verliezen. Daarnaast ben je in staat om op basis van je ervaring het CvB en de RvC gevraagd en ongevraagd te adviseren. Als organisator voel jij je thuis in een zelfstandige, signalerende en coördinerende rol. Ook ben je in staat om beleidskeuzes op een pragmatische manier te vertalen naar beleidsnotities. Dankzij jouw sociale en schriftelijke vaardigheden ben je in staat om anderen bij de beleids- en besluitvorming te betrekken.

Een greep uit de taken van de bestuurssecretaris

 • Bereidt samen met de bestuursondersteuner de vergaderingen voor van verschillende bestuurlijke overlegsituaties, neemt deel aan de vergaderingen en geeft desgevraagd toelichting op aan de orde zijnde onderwerpen;

 • Bewaakt correcte besluitvorming en bewaakt of de beleidsbesluiten in lijn zijn met de strategische doelen van de organisatie en/of de juiste inspraak- en adviesprocedures worden gevolgd;

 • Geeft leiding aan de vijf hoofden binnen het bestuursbureau;

 • Is verantwoordelijk voor bewaking van de voortgang van de procesrealisatie van het strategisch plan op stichtingsbreed niveau;

 • Adviseert en ondersteunt zowel organisatorisch, strategisch, inhoudelijk als juridisch het CvB in de volle breedte;

 • Is verantwoordelijk voor het doen uitvoeren en voor de voortgang van de bestuurlijke beleidscyclus;

 • Coördineert samen met de bestuursondersteuner de beleids- en besluitvormingsprocessen (incl. jaarcyclus);

 • Initieert, coördineert en bewaakt (complexe) projecten;

 • Schrijft mee aan beleidsnotities en (meerjaren) beleidsplannen;

 • Bewaakt de tijdsplanning van de acties en besluiten genomen door het CvB en de RvC. Je voert daartoe zo nodig overleg met in-en externe betrokkenen;

 • Bewaakt de governance eisen die gesteld worden aan de RvC s en het CvB.

Wie ben jij?

 • Je hebt bij voorkeur ervaring in een vergelijkbare functie en ervaring en/of affiniteit met bestuur en beleid in de onderwijssector.

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau (bij voorkeur opleiding bestuurskunde of rechten);

 • Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift;

 • Je bent een betrokken gesprekspartner van het bestuur;

 • Je bent een slimme en professionele generalist en een gestructureerde procesdenker;

 • Je beschikt over een analytisch vermogen, waarbij je om weet te gaan met

tegengestelde belangen en de gestelde doelen weet te realiseren;

 • Je bent ondersteunend en dienstverlenend ingesteld en je toont ook vasthoudendheid;

 • Je beschikt over een strategische oriëntatie;

 • Je hebt een vlotte pen en bent organisatiesensitief en mensgericht;

 • Je beschikt over leidinggevende kwaliteiten.

LingeRijn biedt

Een uitdagende, impactvolle en dynamische baan (0,9 - 1,0 fte) op een strategische plek, waarbij geen dag hetzelfde is. De functie wordt gewaardeerd in loonschaal 14 (CAO VO, maximaal € 7.936,--bruto per maand bij een volledige aanstelling). Daarnaast biedt LingeRijn een mooi pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling, een 13e maand en een meerkeuzepakket aan arbeidsvoorwaarden met belastingvoordeel. In eerste instantie wordt een arbeidscontract van één jaar verstrekt, met de intentie dit contract om te zetten naar onbepaalde tijd na gebleken geschiktheid.

Geïnteresseerd?

De werving wordt verzorgd door Oleum+ en je kunt reageren tot en met 14 januari 2024. Verdere informatie over de vacature en de procedure kun je verkrijgen bij Milly Buys via 06 48 18 34 97, milly@oleumplus.nl of www.oleumplus.nl. Meer informatie over LingeRijn vind je op www.LingeRijn.nl.Bestuurssecretaris | Oleumplus

Meer weten of eens verder praten?