Bestuurssecretaris - Vacatures | Oleumplus

Bestuurssecretaris

Stichting Waardeburgh - een fusie-organisatie van Present en Waardeburgh - is een protestants-christelijke zorgorganisatie waar ruim 1600 medewerkers en ruim 1000 vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten voor de ouderen in hun regio’s. Waardeburgh beschikt over negen zorgcentra waar medewerkers en vrijwilligers waardevolle zorg leveren aan de bewoners. Daarnaast verlenen ze zorg en huishoudelijke hulp bij cliënten thuis in de gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en Sliedrecht. Ook organiseren we allerlei activiteiten in de wijk en kunnen senioren met zorgvragen bij ons terecht op de dagbehandeling en dagbesteding. Ze richten zich op de zorg en het welzijn van ouderen met als doel om zelfredzaamheid zo lang mogelijk in stand te houden. Hun zorg is gericht op het bieden van ondersteuning in het ouder worden en het faciliteren van zorg thuis. In hun zorg staat lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden centraal.

Waardeburgh is een organisatie die volop in beweging en ontwikkeling is en momenteel wordt er gewerkt aan de nieuwe visie en het meerjarenplan passend bij deze nieuwe organisatie. Deze transitie vereist op overstijgend niveau een sensitieve en slimme procesregisseur die alle activiteiten, aandachtspunten en dynamiek ordent, harmonisatie aanbrengt en (strategisch) adviseur van de bestuurder is. Als spin in ’t web is het nadrukkelijk aan de bestuurssecretaris om de samenhang te doorzien, de ordening te organiseren en de voortgang transparant te houden. Kortom: een heel mooi moment om te starten als bestuurssecretaris.

Wat ga je doen

Als bestuurssecretaris ondersteun je de eenhoofdige Raad van Bestuur bij zijn dagelijkse werkzaamheden in de breedste zin van het woord. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van bestuurlijke besluitvormingsprocessen, onder andere via voorbereiding van vergaderingen en afstemming met het MT, de medezeggenschapsorganen en de RvT binnen Waardeburgh. Voor hen ben je een sparringpartner op niveau. Je werkzaamheden zijn bijzonder divers, want je houdt je onder meer bezig met processen en overleggen rond governance, de ondernemingsraad, cliëntenraad, de Verpleegkundigen en Verzorgenden Adviesraad (VVAR), identiteitsraden en de RvT. Je hebt een actieve rol in het adviseren over en opvolgen van de bestuurlijke agenda bij de onderwerpen die spelen. Je zorgt voor de verbinding tussen de mensen betrokken bij de onderwerpen en bewaakt de voortgang van de lopende onderwerpen. Je draagt zorg voor en bewaakt de planningen en afspraken die onder verantwoordelijkheid vallen van de Raad van Bestuur. Je draagt zorg voor de strategische en organisatiebrede beleidsontwikkeling en bent hierbij de rechterhand van de bestuurder. Je draagt zorg voor de uitvoering en borging hiervan. Het opstellen van beleidsdocumenten en notities ten behoeve van het bestuurlijke proces maken deel uit van de rol. Daarnaast ben je tevens secretaris van de RvT en geef je leiding aan de het bestuurssecretariaat (3 collega’s), de afdeling communicatie (3 collega’s, met mogelijk nog uitbreiding) en twee ambtelijk secretarissen. Op verschillende manieren heb jij dus als bestuurssecretaris impact op de strategie van de organisatie.


Een greep uit de taken

 • je bent strategisch adviseur en proactieve sparringpartner voor bestuur, management en toezichthouders;

 • Je voert regie op besluitvormingsprocessen en procedures die raken aan strategische en governance thema's;

 • Je neemt deel aan het managementteamoverleg en levert vanuit de eigen specifieke en onafhankelijke deskundigheid op het gebied van bestuurlijke processen een bijdrage aan de beleidsvorming en organisatieontwikkeling;

 • Je bereidt de bestuurlijke verantwoording voor en coördineert deze (jaarverslag, bestuursrapportages en andere verantwoordingsstukken);

 • Je toetst besluiten aan de relevante wet- en regelgeving en Good Governance en volgt de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en landelijk beleid, en vertaalt deze naar voorstellen voor de organisatie;

 • Je coördineert de beleidscyclus, voert regie over de bestuurlijke agenda en bewaakt de voortgang van actiepunten;

 • Je creëert samenhang en harmonie tussen de verschillende onderdelen.

Dit vragen we

 • Je beschikt over een academisch werk-/denkniveau en hebt een afgeronde studie op dat niveau (bijvoorbeeld Bestuurskunde of Gezondheidswetenschappen) ;

 • Je hebt ervaring in soortgelijke functie (bij voorkeur in een zorgorganisatie);

 • Je bent gewend om te acteren op bestuurlijk niveau en hebt een strategische blik;

 • Je bent een verbindende professional en sparringpartner op niveau;

 • Je bent zelfstandig en proactief, hebt een heldere mondelinge en schriftelijke schrijfstijl ten behoeve van beleidsnotities en andere relevante stukken;

 • Je weet maatschappelijke en sectorale ontwikkelingen te vertalen naar beleid en uitvoering; je bent goed op de hoogte van ontwikkelingen in de zorg en hebt kennis van en ervaring met compliance en governance vraagstukken;

 • Je werkt gestructureerd en bent organisatorisch sterk;

 • Je kunt je bewegen tussen de linies, kunt acteren op het snijvlak van inhoud en proces, en continue schakelen tussen strategie en uitvoering

 • Je bent bevlogen en voelt je geraakt door en verbonden met het protestants-christelijke fundament en de afgeleide visie op de zorg en dienstverlening van Waardeburgh en weet deze op integere wijze te vertalen.

 • Jij bent pas tevreden als alles soepel loopt.

 • Als secretaris van zowel bestuur als raad van toezicht kun je omgaan met soms tegengestelde belangen.

 • Je hebt een positie waarin je over veel informatie beschikt en je kunt omgaan met de vertrouwelijkheid hiervan.

Wat heeft Waardeburgh jou te bieden?

 • Een boeiende functie voor 32 - 36 uur per week op een strategische plek in de organisatie;

 • Een informele en laagdrempelige cultuur;

 • De functie wordt marktconform ingeschaald en de standplaats is Sliedrecht.

Geïnteresseerd?

De werving wordt verzorgd door Oleum+. Verdere informatie over de vacature en de procedure kun je tot 5 juni 2024 verkrijgen bij Milly Buys via 06 48 18 34 97, milly@oleumplus.nl of www.oleumplus.nl. Meer informatie over Waardeburgh vind je op www.waardeburgh.nl.


Bestuurssecretaris | Oleumplus

Meer weten of eens verder praten?