Bestuurssecretaris - Vacatures | Oleumplus

Bestuurssecretaris

De Mutsaersstichting biedt jeugd-ggz, jeugdzorg en zorg in onderwijs. We bieden zorg op maat wat betekent dat we naadloos aansluiten op de mogelijkheden van onze cliënt en wat hij/zij op dat moment nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Van meedenken bij die prangende opvoedvraag tot intensieve, 'life changing' behandeltrajecten. Medezeggenschapen inbreng van de cliënt en de naasten zijn daarbij erg belangrijk. Onze missie is Geen kind op straat, geen familie zonder perspectief. We zijn trouw aan onze waarden, kijken met een frisse blik vooruit en we doen het samen! Wij staan schouder aan schouder met tal van andere organisaties en geven onze cliënten daarmee toegang tot een breed scala aan professionals. Zij hebben uiteenlopende expertises op het gebied van alle denkbare specialismen binnen de jeugd ggz. Onder het Mutsaersconcern vallen Hoeve de Kaolder, Zorgokee, Oog Psychologen, Hai 5, Grijp het leven en Plinthos (onderdeel van de Mutsaersstichting). Anno 2024 werken bij het concern ruim 1000 medewerkers voor zo’n 9.000 cliënten. De Mutsaersstichting wordt momenteel aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Mutsaersstichting kent drie regio’s, te weten Noord-, Midden- en Zuid-Limburg met elk een integraal verantwoordelijke directeur voor zowel de kwaliteit van de zorgdienstverlening als de bedrijfsvoering. De organisatie heeft een onrustige tijd achter de rug, zit weer in de lift en is momenteel op zoek naar een ervaren, integere en stevige bestuurssecretaris. Een bouwer die binnen een complexe en dynamische omgeving overzicht kan creëren, de bestuurders kan ontzorgen en die verbindend en proactief is ingesteld.


Wat ga je doen?

We zijn op zoek naar een bestuurssecretaris, een bouwer, die op de juiste wijze wil en kan beïnvloeden en hierin eigenaarschap toont. Je werkt dagdagelijks nauw samen met de Raad van Bestuur (organisatorisch, inhoudelijk en juridisch) en bent tevens adviseur van de Raad van Toezicht. Je snapt hoe belangrijk de relatie met medezeggenschap (Centrale Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad) is en adviseert pro-actief. Als bestuurssecretaris adviseer en ondersteun je de Raad van Bestuur bij de bestuurlijke taken (organisatorisch, inhoudelijk en juridisch) en de Raad van Toezicht bij hun toezichthoudende rol. Je bent de aanjager van beleidsrealisatie. Je bent verantwoordelijk voor goede besluitvorming en bewaakt daarbij de governancecode, wet- en regelgeving in de zorg. Je voert de regie op het ontwikkelen van strategisch beleid en adviseert over en ondersteunt bestuurders en directeuren bij de implementatie en uitvoering van dit beleid. Je schrijft (juridische) beleidsnotities en fungeert als deskundige met betrekking tot (beleids)vraagstukken op meerdere deelgebieden. Daarnaast bevorder en bewaak je ‘good governance’ in de organisatie en de naleving van de P&C cyclus. Juridische en compliance aspecten vallen ook onder jouw verantwoordelijkheden. Je draagt zorg voor de agenda en notulering van het Raad van Toezicht-overleg, verzamelt vergaderstukken en bewaakt de actiepunten en afspraken die voortkomend uit deze overleggen. Je fungeert als inhoudelijke sparringpartner, klankbord en vertrouwenspersoon voor de bestuurder. Je adviseert hen gevraagd en ongevraagd. In deze functie vervul je een centrale rol binnen de ondersteuning en advisering van de Raad van Bestuur op het gebied van (strategische) beleidsontwikkelings- en besluitvormingsprocessen en governance in nauwe samenwerking met regiodirecteuren en de concerncontroller. Je monitort de integrale samenhang tussen de diverse beleidsterreinen en je doet verbetervoorstellen. Ook onderhoud je een breed netwerk waarbij je signaleert en anticipeert op relevante ontwikkelingen.


Wat is je profiel

We zoeken een strategische professional met ervaring in een vergelijkbare functie die makkelijk schakelt en met zowel rechte rug als met tact en sensitiviteit een spilfunctie vervult in aan de ene kant het organiseren van (voorgenomen) besluitvorming over beleid en aan de andere kant een slagvaardige communicatie over genomen besluiten. Deze taak vervul je met een organisatie brede scope: je beweegt je tussen alle gremia en coördineert en bewaakt de besluitvormingsprocessen. Je bent capabel om de governance binnen de organisatie in constructief contract met de stakeholders te professionaliseren. Ook heb je een scherp oog voor compliance en bewaak je deze adequaat. Je volgt de ontwikkelingen binnen de sector dan ook op de voet en je weet hier op innovatieve wijze op te anticiperen. Je hebt een relevante opleiding op WO niveau. Bij indiensttreding vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).


Mutsaersstichting biedt

Wij hechten veel waarde aan het blijven ontwikkelen van onze medewerkers. In een dynamische werkomgeving is ruimte voor eigen ideeën en initiatief. Ook voor wat betreft het indelen van je werkweek en hybride werken hoort daarbij. Je start direct met een contract voor onbepaalde tijd. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig aan de cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). De functie is ingedeeld in salarisschaal 70 (€ 5413 - € 7419 bruto per maand). Daarnaast biedt de Mutsaersstichting een flexibel pakket aan arbeidsvoorwaarden met een eindejaarsuitkering, collectieve ziektekostenverzekering, aantrekkelijke reiskosten- en thuiswerkvergoeding en deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn.


Geïnteresseerd?

De werving wordt verzorgd door Milly Buys van Oleum+. Verdere informatie over de vacature en de procedure kun je tot 11 augustus 2024 verkrijgen bij Milly Buys via 06 48 18 34 97, milly@oleumplus.nl of www.oleumplus.nl. Meer informatie over de Mutsaersstichting vind je op www.mutsaersstichting.nl


Bestuurssecretaris | Oleumplus

Meer weten of eens verder praten?