Bestuurssecretaris - Vacatures | Oleumplus

Bestuurssecretaris

ASKO is de grootste organisatie voor primair onderwijs in Amsterdam en omstreken met een grote diversiteit aan schoolconcepten. Wij staan voor onderwijskwaliteit, ontwikkeling, diversiteit en goed werkgeverschap.   Met meer dan 30 scholen bieden wij waardengedreven onderwijs, waarbij de kernwaarden verbinding door aandacht en ambitie ons uitgangspunt zijn. De scholen werken met elkaar samen vanuit 9 kwaliteitswaarden, die het kader vormen voor kwalitatief goed onderwijs.  Met ruim 1.000 medewerkers wordt dagelijks vanuit bevlogenheid en betrokkenheid samengewerkt aan kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs voor ruim 9.000 leerlingen. Bij ASKO staat de professional, ontwikkeling en onderzoekende houding centraal. 

De functie

Als bestuurssecretaris ondersteun je het tweehoofdige College van Bestuur bij zijn dagelijkse werkzaamheden in de breedste zin van het woord. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van bestuurlijke besluitvormingsprocessen, onder andere via voorbereiding van bestuursvergaderingen en afstemming met het directieoverleg binnen ASKO . Voor hen ben je een sparringpartner op niveau. Je bewaakt de kwaliteit én de uitvoering van de stichtingsbrede planning en controlcyclus. Je overziet (de samenhang tussen) de verschillende dossiers, projecten en processen: de inhoud komt bij jou bij elkaar en je weet daarin te verbinden. Het verbinden van processen en medewerkers is een belangrijk onderdeel hiervan. Het bestuursbureau bestaat uit ca. 25 medewerkers. Verder ondersteunt de bestuurssecretaris de Raad van Toezicht bij hun toezichthoudende taak en vervult, indien nodig, ook een adviserende rol en bevordert/bewaakt de informatievoorziening in de organisatie en bij de RvT en GMR. Je bereidt vergaderingen voor zoals het bestuursoverleg, de raad van toezicht en de GMR. Je zorgt voor goede, zorgvuldige en tijdige vergaderagenda en besluitvorming. Tevens ben je verantwoordelijk voor een goede verslaglegging van de vergaderingen van RvT en mogelijk GMR. Vanuit je rol als ‘linking pin’ tussen gremia (bestuur, bestuursbureau, directeurenoverleg, GMR en RvT) ben je in dit alles goed toe in staat. Onder jouw hoede komen goede jaarplanningen en jaarverslagen tot stand en zijn statuten, protocollen en reglementen inhoudelijk en juridisch up-to-date.

ASKO is bezig met een doorontwikkeling van processen en structuren, de functie van bestuurssecretaris is nieuw.

Een greep uit de taken van de bestuurssecretaris

 • Bereidt inhoudelijk de vergaderingen voor van verschillende bestuurlijke overlegsituaties, neemt deel aan de vergaderingen en geeft desgevraagd toelichting op aan de orde zijnde onderwerpen;

 • Bewaakt de consistentie van de vanuit de CvB geleverde bijdragen aan de verschillende overlegsituaties en adviseert het CvB over de afstemming van de besluitvorming hierin;

 • Zet afgesproken actiepunten uit en bewaakt de voortgang hiervan;

 • Is verantwoordelijk voor bewaking van de voortgang van de procesrealisatie van het Koersplan op stichtingsbreed niveau;

 • Is verantwoordelijk voor het ontwerpen en bewaken van processen ten behoeve van de besluitvorming en implementatie van trajecten zoals geïnitieerd door het CvB:

 • Verricht zelfstandig onderzoek en analyseert voor de instelling relevante ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en governance, beoordeelt de consequenties en vertaalt deze bevindingen naar (beleids)adviezen en meerjaren consequenties ten behoeve van het CvB;

 • Stelt de bestuurlijk gerelateerde jaarplanning en agenda op, legt vast en communiceert over de besluitvorming van het CvB, GMR, RvT;

 • Is verantwoordelijk voor het doen uitvoeren en voor de voortgang van de bestuurlijke beleidscyclus;

 • Redigeert en schrijft algemene delen van meerjaren-/jaarplannen, verslagen en dergelijke;

 • Coördineert en bewaakt de voortgang van de projectgroepen;

 • Geeft in- en extern voorlichting en informatie over door het CvB genomen besluiten en onderhoudt hiertoe een netwerk van contactpersonen.

Jouw profiel

 • Je hebt kennis van onderwijs(beleid), (bestuurlijke) besluitvormingsprocessen, beleidsprocessen van organisatie en scholen.

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau;

 • Ervaring in de rol van bestuurssecretaris of soortgelijke functie is een must;

 • Je bent een gestructureerde procesdenker;

 • Je bent een snelle denker, flexibel in omgaan met onverwachte of urgente gebeurtenissen en je hebt een ‘growth mindset’,

 • Je bent organisatiesensitief en mensgericht;

 • Je bent vaardig in het schrijven van rapportages, verslagen en beleidsstukken.

 • Inzicht in de bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen en taken binnen de onderwijsorganisatie;

 • Sensitief voor relevante ontwikkelingen op het gebied van onderwijs.


Wat krijg je bij ons?

 • Een uitdagende functie bij het grootste PO-schoolbestuur in Amsterdam;

 • Een tijdelijk contract voor een jaar, met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;

 • De functie wordt gehonoreerd in schaal 13 van de CAO-PO (bij een volledig dienstverband is het salaris minimaal €4715,00 en maximaal € 6568,00);

 • Een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden,

Geïnteresseerd?

De werving wordt verzorgd door Oleum+ en je kunt reageren tot 14 maart 2023. Verdere informatie over de vacature en de procedure kun je verkrijgen bij Milly Buys via 06 48 18 34 97, milly@oleumplus.nl of www.oleumplus.nl. Meer informatie over ASKO vind je op www.asko.nl


Bestuurssecretaris | Oleumplus

Meer weten of eens verder praten?