Bestuurssecretaris - Vacatures | Oleumplus

Bestuurssecretaris

Over Woonpartners Midden-Holland

Woonpartners Midden-Holland is een woningcorporatie met zo’n 90 medewerkers en 10.000 verhuureenheden onder haar beheer. Samen met onze stakeholders hebben wij onze koers voor de komende jaren vastgesteld. Dat willen we bereiken met onze collega’s die eigenaarschap laten zien, problemen kunnen en willen oplossen en lerend vermogen hebben. Wij spreken elkaar aan op resultaten. In ons vernieuwde ondernemingsplan ‘Samen bouwen aan zekerheid’ zijn er duidelijke keuzes gemaakt. Woonpartners Midden-Holland werkt aan zekerheid van e wonen, zeker zijn van een goed (t)huis en zekerheid in onze dienstverlening.


Wat ga je doen?

Als bestuurssecretaris adviseer en ondersteun je de directeur-bestuurder bij de bestuurlijke taken (organisatorisch, inhoudelijk en juridisch) en het MT en de RvC en zijn commissies bij hun toezichthoudende rol. Je bent de aanjager van beleidsrealisatie. Je bent verantwoordelijk voor goede besluitvorming en bewaakt daarbij de governancecode, wet- en regelgeving voor woningcorporaties. Je bewaakt gemaakte afspraken en actiepunten en ook houdt je de statuten en reglementen bij. De bestuurssecretaris doet dat vanuit een goede verbinding met mensen en processen. Je stelt in overleg de (strategische) termijnagenda op en bereidt de vergaderingen voor. Je toetst of de besluitvormingsstukken op de juiste wijze worden ingebracht en je bewaakt de gemaakte afspraken. Je kent de belangrijke inhoudelijke dossiers en regisseert de besluitvorming daarin. Je draagt bij aan de continue verbetering en professionalisering van de organisatie.

Als bestuurssecretaris fungeer je tevens als ‘kartrekker’ voor diverse externe netwerken. Woonpartners Midden-Holland bevindt zich in een krachtenveld van veel regionale spelers, waardoor het bestuurlijke speelveld groot is en strategische regionale samenwerking steeds belangrijker wordt. Als bestuurssecretaris heb jij een belangrijke rol in de coördinatie van deze externe contacten en overleggen. Je zit zelf bij regionale strategische "tafels" en bij prestatieafspraken-overleggen, waarin de voorbereidingen plaatsvinden voor de bestuurlijke overleggen.

Je bent de eerste bestuurssecretaris en de rol moet nog verder gepositioneerd worden.

Een greep uit de werkzaamheden

 • Ondersteunen en adviseren van de bestuurder bij de ontwikkeling, optimalisatie en uitvoering van het strategisch beleid en het bewaken van de integraliteit van de bestuurlijke agenda en het bestuursbeleid.

 • Coördineren van de vergadercyclus van de RvC en de AC (auditcommissie), en legt waar nodig de verbinding naar het MT, de OR en de huurdersbelangenvereniging.

 • Ondersteunen van de bestuurder m.b.t. compliance, governance en bestuurlijke besluitvormingsprocessen en overleggen;

 • Aanjagen van regionale samenwerkingen

 • Organiseren van het vierjaarlijkse visitatieproces.

 • Implementeren en aanpassen van zaken bijvoorbeeld n.a.v. actualisering van de governancecode of wetswijzigingen in ;

 • Schouder-aan-schouder werken met het MT en de programmamanager;

 • Functionele aansturing van het officemanagement.


Wie ben jij?

Wij zijn op zoek naar een pro-actieve, assertieve en toegankelijke bestuurssecretaris met flair die strategie kan helpen vertalen naar zichtbare resultaten. Door kennis en ervaring ben je een goede gesprekspartner. Om hierin succesvol te zijn beschik je over de volgende competenties:

 • HBO- of WO werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde relevante studie.

 • Werkervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in de corporatiesector.

 • Ervaring met en kennis van bestuur(lijke verhoudingen)

 • Organisatiesensitiviteit,

 • Proces- en projectmatige denker.

 • Resultaatgerichtheid en daadkracht, met flexibiliteit en creativiteit in het vinden van oplossingen.

 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.

 • In staat zijn beleidsnotities en -voorstellen, opleggers en andere stukken voor het bestuur te doorgronden, maar ook te schrijven en te redigeren.

Wij bieden:

Naast maatschappelijk relevant werk bieden we je een mooi salaris (schaal K volgens de CAO Woondiensten, maximaal € 5.903,- op basis van een 36-urige werkweek). Daarnaast bieden wij een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. We hechten belang aan jouw ontwikkeling en daarmee aan de beste versie van jezelf zijn. Je krijgt daarvoor elk kalenderjaar een ontwikkelingsbudget van € 900,- om vrij in te zetten (op basis van 36 uur per week). De sfeer bij Woonpartners Midden-Holland is informeel. Wij vinden een goede balans tussen werk en privé heel belangrijk. Zo is er de mogelijkheid om hybride te werken. Na een jaar gaan we samen aan tafel om afspraken te maken voor de lange termijn.


Geïnteresseerd?

De werving wordt verzorgd door Oleum+ en je kunt reageren tot en met 26 september 2023. Verdere informatie over de vacature en de procedure kun je verkrijgen bij Milly Buys via 06 48 18 34 97, milly@oleumplus.nl of www.oleumplus.nl. Een ontwikkelassessment kan deel uitmaken van de procedure. Meer informatie over het Woonpartners Midden-Holland vind je op www.woonpartners-mh.nl.Bestuurssecretaris | Oleumplus

Meer weten of eens verder praten?