Bestuurssecretaris - Vacatures | Oleumplus

Bestuurssecretaris

De Sleutels is een middelgrote woningcorporatie in het centrum van Leiden, met ruim 8000 woningen in beheer. Er ligt een grote opgave om zowel het huidige bezit versneld te verduurzamen als antwoord te geven op de grote behoefte aan extra betaalbare woonruimte in de Leidse woningmarkt. De focus van de organisatie verandert dan ook van een beherende naar een ontwikkelende woningcorporatie. Dit betekent ook dat de interne organisatie in ontwikkeling is. Om de grote opgave te kunnen realiseren, wordt in toenemende mate actief samengewerkt met huurders en partners in de Leidse regio.

De functie

De bestuurssecretaris is de aanjager van beleidsrealisatie, procesinrichting en professionalisering. Strategisch waar nodig, pragmatisch waar mogelijk. De bestuurssecretaris doet dat vanuit een goede verbinding met mensen en processen. Als bestuurssecretaris ben je verantwoordelijk voor zorgvuldige besluitvorming, good governance en compliance. Tevens adviseer en ondersteun je de bestuurder op organisatorisch, bestuurlijk en juridisch gebied bij het uitvoeren van zijn taken. Je bent voor de bestuurder een sparringpartner en adviseert over strategische keuzes, de vertaling daarvan naar concreet beleid, de implementatie in de organisatie en zorgt voor afstemming en in- en extern draagvlak. Tevens ben je secretaris van de RvC en zijn commissies. Je bent feitelijk de smeerolie tussen bestuurder, managementteam, RvC, ondernemingsraad en huurdersbelangenvertegenwoordiging. Je bewaakt de agendering van (strategische) onderwerpen en tijdige uitvoering en follow up van acties. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren van de bestuurlijke processen en je zorgt ervoor dat de besluiten die genomen zijn tijdig worden uitgevoerd in de organisatie. Ook ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en coördineren van de bestuurlijke verantwoording (jaarverslag, rapportages en andere verantwoordingsstukken). Je bent kritisch(tegen)lezer van stukken, stelt daarover eventueel verduidelijkingsvragen en geeft advies en aanbevelingen aan de opstellers van de stukken. Je bent procedurele regiehouder en hebt daarin een verbindende rol en kijkt over alle beleidsvelden heen. Je bent ook compliance officer en aanspreekpunt voor integriteitsvraagstukken.

Wat breng je mee?

 • Je bent een alerte, open en stevige persoonlijkheid met verbindende eigenschappen en daadkracht.

 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding (bijvoorbeeld Rechten, Bestuurskunde of Bedrijfseconomie) en minimaal vijf jaar ervaring in een vergelijkbare functie.

 • Je bent georganiseerd, gestructureerd en consciëntieus.

 • Je hebt een helikopterview, ook in een ondernemende en dynamische context.

 • Je bent stressbestendig.

 • Je hebt affiniteit met organisatieontwikkeling.

 • Je beschikt over organisatie- en politieke sensitiviteit.

 • Je hebt een sterk analyserend vermogen en kunt de vertaalslag maken naar de organisatie.

 • Je kunt hoofd- en bijzaken gemakkelijk scheiden.

 • Je beschikt over een hoge mate van integriteit.

 • Je bent resultaatgericht; waar nodig hands-on mentaliteit.

 • Je hebt een grote affiniteit met de maatschappelijke opgave van woningcorporaties.


Wat biedt De Sleutels?

Een uitdagende functie bij een organisatie die volop in ontwikkeling is. Je krijgt de kans om samen met een nieuwe bestuurder de Sleutels verder te ontwikkelen bij hun maatschappelijke opgave.

Collega’s vinden de Sleutels een fijne werkgever. Je start met een jaarcontract met uitzicht op verlenging. Je krijgt alle ruimte om zelf je werk vorm te geven, en te werken wanneer en waar het jou uitkomt. Als je op kantoor komt werken dan zit je goed, want dat ligt in het centrum van het mooie Leiden, vlakbij het station.

Geïnteresseerd?

De werving wordt verzorgd door Oleum+. Verdere informatie over de vacature en de procedure kunt kun tot 1 april 2022 verkrijgen bij Milly Buys via 06 48 18 34 97 of milly@oleumplus.nl. Meer informatie over de Sleutels vind je op hier.Bestuurssecretaris | Oleumplus

Meer weten of eens verder praten?