Bestuurssecretaris - Vacatures | Oleumplus

Bestuurssecretaris


Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een algemeen ziekenhuis voor de regio Midden-Limburg. Laurentius voelt zich verantwoordelijk voor het goed organiseren van de zorg, zodat patiënten goede zorg geboden wordt en zij veilig, snel en efficiënt geholpen worden.

Goede zorg omvat meer dan alleen ziekenhuiszorg. Daarom werkt Laurentius Ziekenhuis Roermond vanzelfsprekend samen met andere partijen, zoals huisartsen, ouderenzorg en andere ziekenhuizen . Het ziekenhuis vervult daarbij een portaalfunctie en staat patiënten bij om de zorg te krijgen die zij nodig hebben, ook als zij die niet bij het ziekenhuis kunnen ontvangen. Het ziekenhuis levert kwalitatief hoogstaande, klantgerichte, toegankelijke en efficiënte zorg, voor het volledige pallet aan toegepaste medisch specialistische zorg, en de daartoe benodigde verpleging en verzorging, in samenwerking met meerdere zorgaanbieders. De Laurentiusvisie ‘grenzen verleggen voor betere zorg’ geeft weer dat Laurentius innovatief en nieuwsgierig is en dat het ziekenhuis zich voortdurend inspant om de lat hoger te leggen. Laurentius kijkt vooruit en zet altijd een extra stap om ambities waar te maken. De Laurentius kernwaarden zijn: ‘verantwoordelijk’, ‘enthousiast’, ‘betrokken’, en ‘zorgzaam’. Deze kernwaarden vormen de leidraad bij alles wat het ziekenhuis doet.


De functie

Als bestuurssecretaris ondersteun je de tweehoofdige Raad van Bestuur bij zijn dagelijkse werkzaamheden in de breedste zin van het woord. Je bent een stevige sparringpartner voor hen en ook voor de Raad van Toezicht en het Management Team. Je bent een belangrijke linking pin naar de verschillende gremia (VMS, VSB, OR en CR) en collega's in huis. Je hebt een nadrukkelijk verbindende rol in de doorvertaling van visie naar beleid en praktijk en de voortgang hiervan. Je krijgt de ruimte om zelfstandig en proactief te handelen, want jouw deskundigheid is waardevol en door jouw contacten met veel mensen in en om de organisatie signaleer je belangrijke zaken vaak als eerste. Je draagt ook bij aan de bestuurlijke beleids-, besluit- en strategievorming en adviseert de Raad van Bestuur hierover. Op verschillende manieren heb jij als bestuurssecretaris dus impact op de strategie van het ziekenhuis. Jouw werkzaamheden zijn bijzonder divers, want je houdt je onder meer bezig met processen, procedures en overleggen rondom de Raad van Bestuur, de 4 medezeggenschapsorganen en de raad van toezicht. Ook bewaak je het naleven van de Governancecode, wetten, de eigen waarden en normen, strategische doelen en de hierop gebaseerde interne documenten zoals integriteitscode, klokkenluidersregeling etc. Je bent tevens secretaris voor de Raad van Toezicht en geeft leiding aan de juristen en het bestuurssecretariaat.


Een greep uit de taken van de bestuurssecretaris

 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van strategisch organisatiebeleid ;

 • Fungeert als een proactieve en kritische adviseur en strategisch sparringpartner voor de Raad van Bestuur, onder andere aan de hand van strategisch plan en op het gebied van governance:

 • Draagt zorg voor de coördinatie van beleidsontwikkeling waarbij gefungeerd wordt als 'linking pin' tussen Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, VMS, management en ondersteuning en medezeggenschapsorganen.

 • Je bewaakt de consistentie van de vanuit de Raad van Bestuur geleverde bijdragen aan de verschillende overlegsituaties en adviseert de Raad van Bestuur over de afstemming van de besluitvorming hierin;

 • Je bent tevens secretaris voor de Raad van Toezicht. In die hoedanigheid ben je een stevige sparringpartner voor de Raad van Toezicht

 • Draagt verantwoordelijkheid voor de jaarverslagen van de organisatie als onderdeel van de PDCA-cyclus

 • Coördineert en bewaakt beleids- en besluitvormingsprocessen;

 • Volgt externe ontwikkelingen in de zorgsector en beoordeelt deze op consequenties voor de organisatie;

 • Voert beleidsvoorbereidende werkzaamheden uit;

 • Bereidt organisatorisch en inhoudelijk vergaderingen voor en neemt als adviseur deel aan de Raad van Bestuur- vergaderingen, het MT en overige overleggen o.a. van adviesorganen.

 • Draagt zorg voor actuele interne reglementen en statuten;

 • Leidt het werkoverleg van de juristen en het bestuurssecretariaat.


Jouw profiel

 • Ervaring in de functie van bestuurssecretaris of soortgelijke functie is een must;

 • Tenminste een voltooide masteropleiding (bijvoorbeeld Bestuurskunde of Politicologie);

 • Je bent bestuurlijk sensitief, tactvol, integer en onafhankelijk en kunt omgaan met tegengestelde belangen in een complex krachtenveld;

 • Je bent een teamplayer die beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en die als mensgerichte verbinder kan opereren tussen de diverse lagen van de organisatie;

 • Je bent een resultaatgerichte, daadkrachtige en proactieve collega met een positieve houding;

 • Je hebt inzicht in de bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen en taken binnen een zorgorganisatie;

 • Je bent een strategische denker, flexibel in het omgaan met onverwachte of urgente gebeurtenissen;

 • Je bent vaardig in het schrijven van memo’s, rapportages, verslagen en brieven.

 • Je bent initiatiefrijk en hebt goede analytische capaciteiten


Wat krijg je bij ons?

 • Een uitdagende functie bij een dynamische organisatie;

 • De functie wordt gehonoreerd in schaal 70 van de CAO Ziekenhuizen (bij een volledig dienstverband is het salaris minimaal € 5093,00 en maximaal € 7531,00);

 • Een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden,


Geïnteresseerd?

De werving wordt verzorgd door Oleum+ en je kunt reageren tot en met 25 augustus 2023. Verdere informatie over de vacature en de procedure kun je verkrijgen bij Milly Buys via 06 48 18 34 97, milly@oleumplus.nl of www.oleumplus.nl. Meer informatie over het Laurentius Ziekenhuis vind je op www.laurentiusziekenhuisroermond.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden op 11 en 19 september 2023.
Bestuurssecretaris | Oleumplus

Meer weten of eens verder praten?