Bestuurssecretaris - Vacatures | Oleumplus

Bestuurssecretaris

Nissewijs is een nieuwe onderwijsstichting, ontstaan uit de fusie (per 1 januari 2023) van Prokind Scholengroep en VCPO Spijkenisse. De naam Nissewijs symboliseert waar het bestuur voor staat en gaat: ‘Samen werken aan goed onderwijs voor ieder kind in Nissewaard’. In deze nieuwe stichting is ruimte voor openbare, christelijke en samenwerkingsscholen in Spijkenisse. Waar kinderen en medewerkers samen leren, van en met elkaar. De waarden ‘lef, passie, samen en groei’ vormen hiervoor het fundament. Onder dit bestuur vallen 17 basisscholen en 500 medewerkers; Nissewijs biedt aan ruim 4.000 leerlingen onderwijs. Het team van het bestuurskantoor van Nissewijs ondersteunt directeuren en het 2-hoofdig bestuur bij hun werkzaamheden. Er wordt gestreefd naar een goede balans tussen autonomie voor scholen enerzijds en het benutten van gezamenlijke kracht en samenwerking anderzijds.

Wat ga je doen?

Je bent de eerste bestuurssecretaris bij deze fusieorganisatie, dus er is werk aan de winkel! Deze strategische rol moet nog worden gepositioneerd en vorm gegeven. Momenteel ligt er natuurlijk al een globaal pakket aan taken klaar: je adviseert en ondersteunt het 2-hoofdig College van Bestuur en de Raad van Toezicht in de breedste zin van het woord bij de uitvoering van haar bestuurlijke en toezichthoudende taken. Je bent daarin proactief met een brede blik en je bent sparringkracht voor het CvB en de RvT. Je stuurt en bewaakt procedures, processen en deadlines van beleidsdocumenten en notities en zorg voor samenhang in beleids- en besluitvormingsprocessen. Je zorgt ervoor dat de interactie met de medezeggenschap (GMR) in alle opzichten soepel verloopt. Je bent de linking pin tussen de diverse gremia en creëert zo veel mogelijk draagvlak en eenheid op verschillende niveaus. Je ondersteunt het CvB bij vraagstukken op het gebied van “good governance”: het bewaken van de governancestructuur en de waarden, normen en strategische doelen van Nissewijs. Tevens stel je zelf beleidsnotities op om uitwerking en uitvoering te geven aan het strategisch beleid van het CvB. Je zorgt er hiermee voor dat het CvB zich kan richten op het daadwerkelijk besturen van de organisatie.

Deze ondersteuning vraagt om een echte secretaris die met plezier in overleg met mensen treedt. Daarnaast ben je ook eindverantwoordelijk voor de (corporate) communicatie en het bewaken van de corporate huisstijl. Je coördineert en geeft leiding aan complexe processen en projecten. Je overziet (de samenhang tussen) de verschillende dossiers, projecten en processen: de inhoud komt bij jou bij elkaar en je weet daarin te verbinden. Schrijven is een belangrijk onderdeel hiervan: je komt gemakkelijk tot sterke memo’s, documenten en beleidsstukken, die zijn afgestemd op de diverse doelgroepen. Je bereidt vergaderingen voor zoals het bestuursoverleg en de Raad van Toezicht. Je zorgt voor goede, zorgvuldige en tijdige besluitvorming. Vanuit je rol als ‘linking pin’ tussen gremia (bestuur, bestuursbureau, directeurenoverleg, GMR en RvT) ben je hier goed toe in staat. Onder jouw hoede komen goede jaarplanningen tot stand en zijn statuten, protocollen en reglementen inhoudelijk en juridisch up-to-date en worden deadlines gehaald.

Wat is je profiel

  • Je hebt een HBO/WO-werk- en denkniveau;

  • Je hebt ervaring als bestuurssecretaris of een vergelijkbare functie;

  • Kennis van de (primair) onderwijs sector is een must;.

  • Je bent toegankelijk en communicatief (mondeling en schriftelijk) sterk;

  • Je bent organisatie- en omgevingssensitief en weet om te gaan met tegengestelde belangen;

  • Je bent analytisch en strategisch sterk;

  • Je hebt kennis van / grote affiniteit met communicatie (beleid);

  • Je hebt feeling voor bestuurlijke verhoudingen en interne en externe governance

  • Je beschikt over een strategisch inzicht en tactisch vermogen;

  • Je straalt plezier uit in je werk, hebt humor en beschikt over relativeringsvermogen en je wilt graag meebouwen aan de organisatie gericht op het verzorgen van goed onderwijs aan onze leerlingen


Nissewijs biedt

Een uitdagende baan op een strategische plek waarin geen dag hetzelfde is. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-PO. De functie is ingeschaald in schaal 11 ( max € 5.329,00 bruto per maand). Daarnaast biedt Nissewijs goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd?

De werving wordt verzorgd door Oleum+. Verdere informatie over de vacature en de procedure kun je tot 31 oktober 2022 verkrijgen bij Milly Buys via 06 48 18 34 97, milly@oleumplus.nl of www.oleumplus.nl. Meer informatie over Nissewijs vind je per 1 november 2022 op onze nieuwe website www.nissewijs.nl en voor de datum op www.prokind-scholengroep en www.vcpo-spijkenisse.nl


Bestuurssecretaris | Oleumplus

Meer weten of eens verder praten?