Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO (OZHW) - Vacatures | Oleumplus

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO (OZHW)

De Stichting OZHW voor PO en VO (hierna kortweg aangeduid als OZHW) is een onderwijsgroep voor openbaar basis- en voortgezet onderwijs aan de zuidoostgrens van Rotterdam. OZHW omvat momenteel in totaal zestien basisscholen en acht scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht, Alblasserdam en Krimpenerwaard. OZHW is met 1295 medewerkers en in totaal 9740 leerlingen een belangrijke en toonaangevende instelling voor openbaar onderwijs in de regio. Als bestuurssecretaris ga je onderdeel uitmaken van het team Bestuursondersteuning bij het Onderwijsservicebureau van OZHW.

De functie

Als bestuurssecretaris ondersteun je, samen met je collega-bestuurssecretaris, het College van Bestuur bij haar dagelijkse werkzaamheden. Je ondersteunt de bestuurlijke besluitvorming via voorbereiding van bestuursvergaderingen en het opstellen van en bijdragen aan strategische documenten. Als lid van het team Bestuursondersteuning werk je samen met de beleidsadviseurs, de controller en je collega- bestuurssecretaris aan notities en (de coördinatie van) projecten, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, medezeggenschap, jaarverslagen en begrotingen. In de praktijk komt dat neer op het mede voorbereiden van besluiten van het CvB en het informeren van de organisatie en extern belanghebbenden over de genomen besluiten. Daarnaast ondersteunt de bestuurssecretaris de raad van toezicht bij hun toezichthoudende taak en vervult, indien nodig, ook een adviserende rol en bevordert/bewaakt de informatievoorziening in de organisatie en bij de RvT.

Een greep uit de taken van de bestuurssecretaris

 • Ondersteuning van het bestuur op organisatorisch en bestuurlijk vlak.

 • Beoordelen en concepten opstellen voor interne uitvoeringsvoorschriften, richtlijnen, procedures, notities en overzichten.

 • Voorbereiding (organisatorisch en inhoudelijk) van de vergaderingen waaraan het CvB deelneemt: verzamelen vergaderstukken en (achtergrond)informatie, discussienota’s en adviezen, aandragen van relevante agendapunten, in samenwerking met de andere medewerkers van het onderwijsservicebureau de voortgang en realisatie bewaken van de actiepunten en besluiten van het CvB;

 • Redigeren van en leveren van bijdrage aan het schrijven van meerjarenplannen, jaarplannen, jaarverslagen, begrotingen etc.;

 • In- en externe informatie en voorlichting geven over genomen besluiten;

 • Zelfstandig vertrouwelijke correspondentie afhandelen namens het CvB;

 • Vastleggen van de bestuursbesluiten en toezien op de adequate informatievoorziening hierover in de organisatie en naar de RvT;

 • Bewaken van de uitvoering van genomen besluiten, verrichten, uitzetten en/of monitoren van de actiepunten van het CvB en het directieoverleg;


Jouw profiel

 • Je hebt een academische opleiding afgerond (bijvoorbeeld bestuurskunde of politicologie)

 • Je hebt een ondersteunende en dienstverlenende instelling

 • Je bent resultaatgericht en daadkrachtig, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

 • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling

 • Je bent flexibel en creatief in het vinden van oplossingen

 • Verder ben je gericht op ontwikkeling en geloof je in de meerwaarde van samenwerking.

 • Je hebt affiniteit met onderwijs.


Wat krijg je bij ons?

 • Een uitdagende functie bij een van de grotere schoolbesturen in de omgeving van Rotterdam.

 • Een tijdelijk contract voor een jaar, met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 • De functie wordt gehonoreerd in schaal 12 van de CAO-VO (bij een volledig dienstverband is het salaris minimaal € 2894,00 en maximaal € 5784,00

 • Een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en eindejaarsuitkering en uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Blijven leren vinden we binnen OZHW niet alleen belangrijk voor onze leerlingen, maar ook voor onze medewerkers.

Geïnteresseerd?

De werving wordt verzorgd door Oleum+ en je kunt reageren tot 1 mei 2022. Verdere informatie over de vacature en de procedure kun je verkrijgen bij Milly Buys via 06 48 18 34 97, milly@oleumplus.nl of www.oleumplus.nl. Meer informatie over OZHW vind je op www.ozhw.nl.


Meer weten of eens verder praten?