Bestuurssecretaris - Vacatures | Oleumplus

Bestuurssecretaris

Het college van bestuur van PCBO Amersfoort zoekt een

bestuurssecretaris die verbindt en versterkt

(0,6-0,8 fte)Stichting Protestants-Christelijk Basisonderwijs Amersfoort waardeert het unieke van ieder kind. Wij wensen dat kinderen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig, kritisch en respectvol leren samenleven.

Met onze 13 scholen voor basis en speciaal basisonderwijs en het bestuurskantoor vormen we een betrokken werk- en leergemeenschap. We stimuleren initiatief van medewerkers en bieden daarvoor volop ruimte. We leven en werken vanuit ons motto: Jij mag tot je recht komen!

De functie

In deze rol werk je nauw samen met de twee bestuurders, de raad van toezicht, de voorzitter van de GMR, het team van directeuren en de staf op het bestuurskantoor in Leusden.

Als bestuurssecretaris ondersteun en adviseer je organisatorisch, inhoudelijk het college van bestuur en de raad van toezicht. Bestuurlijk-juridische sensitiviteit bij de naleving van de code ‘goed bestuur’ en bij de positionering van de medezeggenschap is hierbij van groot belang.

Je bent ook verantwoordelijk voor het aansturen, het actualiseren en het bewaken van de procesgang van (beleids-) documenten. Je verzorgt aspecten van de in- en externe communicatie en je hebt een brugfunctie naar de mensen binnen en buiten de organisatie.

Vanuit de jaarplanning en de actualiteit, zie je erop toe dat de agendering, de workflow van processen en documenten, en de uitvoering van de besluiten, volgens afspraak en planning verloopt: je hebt daarin een signaalfunctie.

Je stelt beleidsstukken op of je ondersteunt daarbij. Samen met het secretariaat organiseer en faciliteer je de vergaderingen van verschillende geledingen in overleg met het CvB en de voorzitters van de beleidsteams. Je ondersteunt de geledingen (RvT, GMR, Directieteam) door het verzorgen van vergaderstukken, het vastleggen van de besluiten en het toezicht houden op de voortgang en op de uitvoering en verantwoording van de genomen besluiten. Affiniteit met PR- en communicatiebeleid is een pré.

Wie ben jij?

We gaan graag in gesprek met kandidaten die sparringpartner kunnen zijn voor het college van bestuur en de raad van toezicht. Je hebt het lef om daarbij vanuit deskundigheid en visie een bijdrage te leveren en zo nodig een duidelijk standpunt in te nemen en daarover helder te communiceren. Je kunt tegenstellingen soepel overbruggen, je streeft naar verbinding om daarmee effectief te zijn in je rol en samenhang en samenwerking te bevorderen tussen alle geledingen.

Je beschikt over:

 • opleiding en/of werkniveau op HBO+ of academisch niveau;
 • bij voorkeur een aantal jaar ervaring in een vergelijkbare functie, zoals directie- of bestuurssecretaris;
 • een helder observatievermogen, je bent organisatiesensitief en je kunt goed luisteren en communiceren;
 • de volgende eigenschappen: resultaatgericht, integer, flexibel en communicatief vaardig. Ook weet je goed prioriteiten te stellen en te schakelen;
 • een analytische en strategische blik;
 • feeling voor bestuurlijke verhoudingen en interne en externe governance.  Wij bieden je:

  • een dynamische baan waarbij je betrokken bent bij alle lagen van de organisatie;
  • een klein team op het bestuurskantoor, waar de plezierige werksfeer, directe communicatie en informele omgangsvormen centraal staan en waar we met elkaar werken aan goed onderwijs voor onze scholen en voor de stad Amersfoort;
  • collega’s vanuit verschillende disciplines met wie je kennis uitwisselt en samen nieuwe uitdagingen aan gaat;
  • een tijdelijke aanstelling van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband en mogelijkheden om door te groeien.


  De aanstelling heeft een omvang van 0,6 - 0,8 fte. Laat ons weten hoeveel dagen per week jij graag werkt. Inschaling vindt plaats in salarisschaal 11 of 12 (OOP) van de CAO PO en is afhankelijk van je deskundigheid en ervaring. Aangevuld met 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,33%. PCBO Amersfoort biedt diverse secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: een gunstige schoolvakantieregeling, werkdagen en -tijden in overleg zodat je werk en privé goed op elkaar kunt afstemmen, tegemoetkoming in de reiskosten, voordelige verzekeringen, scholingsmogelijkheden, coaching en intervisie, fietsregeling en fiscale uitruilregeling.

  Geïnteresseerd?

  De werving wordt verzorgd door Oleum+. Verdere informatie over de vacature en de procedure kun je tot 25 januari 2023 verkrijgen bij Milly Buys via 06 48 18 34 97, milly@oleumplus.nl of www.oleumplus.nl. Meer informatie over PCBO Amersfoort vind je op https://www.pcboamersfoort.nl/.

  De gesprekken met de commissie staan gepland in week van 30 januari 2023.
Bestuurssecretaris | Oleumplus

Meer weten of eens verder praten?