Bestuurssecretaris - Vacatures | Oleumplus

Bestuurssecretaris

Tot Lowys Porquin (LPS)behoren 50 locaties voor primair onderwijs en kinderopvang/peuterspeelzalen in West-Brabant en Zeeland. De scholen en opvanglocaties hebben elk een eigen karakter. LPS is een grote, hybride en aantrekkelijke werkgever met ruim 800 medewerkers. We bieden prima arbeidsvoorwaarden (voor deze functie is de CAO Primair Onderwijs van toepassing) en blijvende ontwikkelingskansen.

De bestuurssecretaris adviseert en ondersteunt het CvB bij de uitvoering van haar bestuurlijke taken en bij het aansturen en bewaken van beleidsprocessen. Je stuurt en bewaakt de interne procesgang en deadlines van beleidsdocumenten en notities. Je hebt tevens een visie op een optimaal werkend bestuurssecretariaat en handelt daarnaar. Je zorgt ervoor dat de interactie met de adviesorganen (OR en GMR)in alle opzichten soepel verloopt. Je bent een pro-actieve adviseur met een brede blik en sparringpartner voor de raad van bestuur. Je creëert draagvlak en eenheid op verschillende niveaus en kunt op natuurlijke en zorgvuldige wijze verbinding leggen. Je adviseert en ondersteunt het CvB bij vraagstukken op het gebied van “good governance”. Hierbij valt te denken aan het naleven van de code “Goed bestuur”, het bewaken van de governancestructuur van de stichting en de eigen waarden en normen en strategische doelen van de LPS. Tevens stel je zelf beleidsnotities op om uitwerking en uitvoering te geven aan het strategisch beleid van het CvB.

Bestuurssecretaris | Oleumplus

Meer weten of eens verder praten?