Bestuurssecretaris - Vacatures | Oleumplus

Bestuurssecretaris

SCOL

De Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden, SCOL, biedt primair en voortgezet onderwijs aan in de regio Leiden. Onder SCOL vallen 16 basisscholen, 7 vo-locaties en het bestuursbureau. SCOL telt 8.700 leerlingen en circa 900 medewerkers.

Bestuursbureau

Het bestuursbureau, met 45 medewerkers, is gevestigd in Leiden (op loopafstand van het station) en ondersteunt en adviseert het bestuur, de RvT en de rectoren/directeuren bij beleidsontwikkeling, en -uitvoering. De bestuurssecretaris coördineert en voorziet de beleidsontwikkeling van impulsen, doet onderzoekswerk, schrijft conceptnotities, bewaakt de governance van de stichting en is procesbegeleider bij complexe processen. Binnen het bestuursbureau is de bestuurssecretaris de direct leidinggevende van het bestuurssecretariaat en de receptie (in totaal vijf medewerkers).

De vacature

SCOL is per 1 januari 2022 op zoek naar een ervaren en initiatiefrijke bestuurssecretaris. Het gaat om een uitdagende functie, waarbij de nieuwe secretaris een belangrijke rol heeft in de doorontwikkeling van het bestuursbureau en in de nieuwe strategische koers.

SCOL zoekt een alerte bestuurssecretaris die de verbinding maakt tussen vandaag en morgen, die strategie kan helpen vertalen en versnellen naar zichtbare resultaten. De bestuurssecretaris adviseert het college van bestuur gevraagd en ongevraagd, zorgt voor beleidsmatige ondersteuning van de scholen en ondersteunt de raad van toezicht en haar commissies. De bestuurssecretaris is een betrokken en stevige gesprekspartner. De bestuurssecretaris werkt graag samen en is in staat om de verbinding tussen de diverse beleidsterreinen verder te verbeteren.

De werkzaamheden op een rij

 • Ondersteunen en adviseren van het college van bestuur bij de ontwikkeling, optimalisatie en uitvoering van het strategisch beleid en het bewaken van de integraliteit van de bestuurlijke agenda en het bestuursbeleid.

 • Het ondersteunen van de raad van toezicht.

 • Leidinggeven aan het bestuurssecretariaat en de receptie.

 • Het organiseren en inhoudelijk voorbereiden van diverse bestuurlijke overleg- en besluitvormingsprocessen.

 • Zorgdragen voor het doen verzamelen/doen opstellen van vergaderstukken en achtergrondinformatie (voor cvb, rvt, beleidsoverleg en beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden).

 • Coördineren en verder ontwikkelen van het bestuursbureau.

 • Uitzetten van acties naar relevante gremia en bewaken van adequate opvolging ervan.

 • Het (mede)bewaken van de governance van de stichting en het toezien op de naleving van de wetgeving en de code ‘Goed Bestuur’, de strategische doelen en het waardengedreven besturen en toezichthouden.

 • Zorgdragen voor beleidsmatige ondersteuning van de directies in relatie tot het bestuursbeleid.

 • Ondersteunen van het college van bestuur bij de uitvoering van het stakeholdersbeleid.

 • Het coördineren van klachtenprocedures en het behandelen van andere juridische vragen.

 • Formeren, ondersteunen en deelnemen aan werk- of projectgroepen.

 • Het op de voet volgen van externe ontwikkelingen die relevant zijn voor SCOL.

Gewenste competenties

 • een afgeronde WO-opleiding, bijvoorbeeld bestuurskunde of beleids- en/of organisatiewetenschappen en een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare functie;

 • (bij voorkeur) ervaring met en kennis van bestuur(lijke verhoudingen) en beleid in het onderwijs én de interne en externe governance;

 • beschikken over organisatiesensitiviteit, waarbij je het stichtingsbelang en de belangen van de scholen in het oog houdt;

 • een vlotte pen en bent in staat beleidsnotities en –voorstellen, opleggers en andere stukken voor het bestuur te schrijven en te redigeren;

 • beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;

 • vaardigheid in het snel, grondig en gedegen doorgronden van (ambtelijke) stukken.

Gewenste eigenschappen

Organisatiesensitief, Communicatief, Toegankelijk, Kritisch, Analytisch, Dienstverlenend, Vasthoudend, Professioneel, Teamspeler, Proactief, Humor, Alert, Ervaren, Betrokken.

SCOL biedt

Een boeiende, strategische en delicate functie in een dynamische omgeving (Leiden kennisstad, veel regionale samenwerking), waarin je fungeert als het geweten van de organisatie, verbindingsofficier en hoeder van de governance. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform cao vo. De functie is ingeschaald in schaal 12, op basis van een 40-urige werkweek (van € 3.659,- tot € 5.699,00 bruto per maand). Het betreft een functie voor 0,8 tot 1 fte, voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. De cao VO 2020 is van toepassing. Daarnaast biedt SCOL goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zie verder www.scol.nl.

Interesse?

SCOL wordt bij dit werving- en selectietraject begeleid door Oleum+. Indien je geïnteresseerd bent in deze functie en je voldoet aan de gestelde eisen in het profiel, dan kun je tot 27 november 2021 contact opnemen met Oleum+ via 06 48 18 34 97, www.oleumplus.nl of milly@oleumplus.nlBestuurssecretaris | Oleumplus

Meer weten of eens verder praten?