SPO Utrecht - Vacatures | Oleumplus

SPO Utrecht


SPO Utrecht is bestuur van 38 openbare scholen voor basisonderwijs, s(b)o en vso en de International School Utrecht. SPO Utrecht biedt onderwijs aan circa 10.000 leerlingen en is werkgever van circa 1100 personeelsleden. Het bestuur bestaat uit 2 personen die collegiaal samenwerken. Het team van het bestuurskantoor van SPO Utrecht ondersteunt directeuren en bestuur bij hun werkzaamheden. Er wordt gestreefd naar een goede balans tussen autonomie voor scholen enerzijds en het benutten van gezamenlijke kracht en samenwerking anderzijds. Autonomie is daarbij verbonden met eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

Wat ga je doen

Je adviseert en ondersteunt de twee bestuurders en de raad van toezicht in de breedste zin van het woord bij de uitvoering van hun taken. Voor hen ben je een sparringpartner op niveau.

Je coördineert en geeft leiding aan complexe processen en projecten. Je overziet (de samenhang tussen) de verschillende dossiers, projecten en processen: de inhoud komt bij jou bij elkaar en je weet daarin te verbinden. Schrijven is een belangrijk onderdeel hiervan: je komt gemakkelijk tot sterke memo’s, visiedocumenten en beleidsstukken.

Je bereidt vergaderingen voor zoals het bestuursoverleg en de raad van toezicht. Je zorgt voor goede, zorgvuldige en tijdige besluitvorming. Vanuit je rol als ‘linking pin’ tussen gremia (bestuur, bestuursbureau, directeurenoverleg, GMR en RvT) ben je hier goed toe in staat. Onder jouw hoede komen goede jaarplanningen tot stand en zijn statuten, protocollen en reglementen inhoudelijk en juridisch up-to-date.

Je onderhoudt een warm netwerk aan contacten bij de gemeente, collega-besturen en andere (maatschappelijke) partners. Je bent zichtbaar en benaderbaar voor externen. Je ziet in de omgeving en in de sector kansen en bedreigingen, bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving, en weet dit pro-actief te vertalen in adviezen aan het bestuur.

Wat is je profiel

 • Je hebt een WO-werk- en denkniveau;

 • Je bent ervaren en vaardig in het leidinggeven aan en aansturen van medewerkers en het coördineren van complexe processen;

 • Je bent gericht op samenwerken en vindt daar veel plezier in; je bent toegankelijk en communicatief sterk;

 • Je bent organisatie- en omgevingssensitief en weet om te gaan met tegengestelde belangen;

 • Je bent analytisch en strategisch sterk;

 • Je bent een uitmuntende schrijver;

 • Je hebt veel affiniteit met het onderwijs.


SPO Utrecht biedt

 • Een prachtige baan met veel verantwoordelijkheid waarin geen dag hetzelfde is;

 • Een professionele organisatie met betrokken en gemotiveerde collega’s waarin directeuren van scholen, bestuur en staf actief samenwerken aan goed onderwijs;

 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;

 • Ruimte en middelen om invulling te geven aan je eigen ontwikkeling.


Meer weten of eens verder praten?