Bestuurssecretaris - Vacatures | Oleumplus

Bestuurssecretaris

Spring Kinderopvang biedt een leuk, professioneel en ontwikkelingsgericht aanbod aan kinderen van nul tot en met twaalf jaar in de vorm van dagopvang, buitenschoolse opvang, peuteraanbod en gastouderopvang. De locaties zijn gevestigd in Noord-Limburg en Oost-Brabant, het Servicekantoor is gevestigd in Boxmeer. Bij Spring Kinderopvang werken ca. 800 medewerkers verspreid over ca. 110 locaties. De maatschappelijke opdracht van Spring luidt: de unieke expertise van de kinderopvang gunnen we ieder kind, iedere ouder en iedere samenwerkingspartner. Spring geeft kinderen de ruimte om op eigen kracht de wereld te ontdekken in een veilige en zo thuis-mogelijke omgeving. Dat gebeurt in partnerschap met ouders en samenwerkingspartners zoals het onderwijs. Samen met hen bouwt Spring aan een wereld van kansengelijkheid voor kinderen. De kindcentra van Spring zijn allemaal stevig verbonden met partners in de wijk of buurt waar ze staan. Speerpunten in de meerjarenstrategie zijn: intensivering van de samenwerking met het onderwijs in integrale kindcentra, bevorderen van eigenaarschap en ondernemerschap in de teams, vergroten van de pedagogische sensitiviteit op cultuur en gender, digitalisering en duurzaamheid. Spring kinderopvang is nieuwsgierig naar jou en werkt vanuit het principe dat meedoen leuker is als je iets te zeggen hebt.

Wat ga je doen?

De bestuurssecretaris ondersteunt en adviseert de directeur-bestuurder bij de integrale uitvoering van de bestuurlijke taken en ondersteunt in de relatie met de Raad van Toezicht. Je werkt aan de optimalisatie en uitvoering van het (strategisch) beleid door het uitwerken van beleidsvoorstellen en processen. Je signaleert externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar de impact op de organisatie. Tevens bewaak je de juiste en tijdige procedures op het gebied van governance en overige regelgeving op bestuurlijk en toezichthoudersniveau. Voor het MT ben je een adviseur/sparringpartner inzake processen/procedures en je monitort de uitvoering van de genomen MT-besluiten. Tevens adviseer en ondersteun je de raad van bestuur op het gebied van tactisch en strategische beleidsontwikkeling en uitvoering. Je geeft leiding aan het bestuurssecretariaat en de ambtelijk secretaris van de OR. Je participeert in diverse overleggen zoals die van de raad van bestuur, raad van toezicht, het managementteam en de overkoepelende oudercommissie. Je geeft proactief inhoud aan de planning- en controlcyclus, bereidt de diverse overleggen en besluitvormingsprocessen voor en coördineert en bewaakt de uitvoering van besluiten. Je bent niet alleen een denker maar zeker ook een doener die goed in staat is om met details om te gaan zonder het overzicht uit het oog te verliezen. Daarnaast ben je in staat om op basis van je ervaring de raad van bestuur en raad van toezicht gevraagd en ongevraagd te adviseren.


Wie ben je?

Je bent iemand met goed gevoel voor verhoudingen en die snel kan schakelen op alle niveaus, zowel intern als extern. Een open en bereikbare persoonlijkheid met verbindende eigenschappen. Als organisator voel jij je thuis in een zelfstandige, signalerende en coördinerende rol. Tevens ben je in staat om beleidskeuzes op een pragmatische manier te vertalen naar beleidsnotities. Een accurate persoonlijkheid die hoofd- en bijzaken kan scheiden. Dankzij jouw sociale en schriftelijke vaardigheden ben je in staat om anderen bij de beleids- en besluitvorming te betrekken. Bovenal ben je alert in het bewaken van de procesgang en de voortgang van besluiten. Mensen respecteren je om jouw deskundige inbreng en het behalen van resultaten.


De functie en haar taakgebieden

 • Adviseren en ondersteunen zowel organisatorisch, strategisch, inhoudelijk als juridisch van de raad van bestuur in de volle breedte;

 • Coördineren, voorbereiden en bewaken van beleids- en besluitvormingsprocessen (incl. jaarcyclus);

 • Initiëren, coördineren en bewaken van (complexe) projecten;

 • Meeschrijven aan beleidsnotities en (meerjaren) beleidsplannen;

 • Bewaken van de tijdsplanning van de acties en besluiten genomen door de raad van bestuur en de raad van toezicht. Je voert daartoe zo nodig overleg met in- en externe betrokkenen;

 • Adviseren en bewaken van de governance eisen die gesteld worden aan de raad van toezicht en raad van bestuur;

 • Inhoudelijk voorbereiden en deelnemen aan raad van toezicht, raad van bestuur, MT en overkoepelende oudercommissie (OOC) vergaderingen;

 • Verzorgen van de verslaglegging van de Rvt, RvB en OOC;

 • Het zijn van inhoudelijke vraagbaak voor de RvT, RvB en OOC.Je competenties

 • Je hebt een WO-opleiding, bijvoorbeeld in een een bestuurlijke of juridische richting;

 • Je hebt bij voorkeur ervaring in een vergelijkbare functie en ervaring en/of affiniteit met bestuur en beleid in de kinderopvang;

 • Je hebt affiniteit met wetgeving en communicatie;

 • Je bent een betrokken gesprekspartner van het bestuur;

 • Je bent in staat tot het opzetten en onderhouden van een intern en extern netwerk;

 • Je bent een slimme en professionele generalist;

 • Je beschikt over een analytisch vermogen, waarbij je om weet te gaan met tegengestelde belangen en de gestelde doelen weet te realiseren;

 • Je bent ondersteunend en dienstverlenend ingesteld en je toont ook vasthoudendheid;

 • Je beschikt over een strategische oriëntatie;

 • Je hebt een vlotte pen en bent in staat beleidsnotities en –voorstellen en andere communicatie-uitingen met en voor het bestuur te schrijven en te redigeren.


Spring biedt

Een boeiende en delicate functie op een strategische plek, waarin je fungeert als het geweten van de organisatie en hoeder van de governance(code). Je komt werken bij een dynamisch bedrijf met een informele en laagdrempelige cultuur. Je krijgt een contract voor 32-36 uur per week voor een periode van een jaar met de intentie tot verlenging, inclusief eventuele tegemoetkoming in reiskosten, een eindejaarsuitkering en een verlofregeling conform de CAO kinderopvang. Spring heeft een thuiswerkregeling. De functie is ingeschaald in schaal 13 / CAO Kinderopvang. De standplaats is Boxmeer.Geïnteresseerd?

De werving wordt verzorgd door Oleum+. Verdere informatie over de vacature en de procedure kun je tot 10 januari a.s. verkrijgen bij Milly Buys via 06 48 18 34 97, www.oleumplus.nl of milly@oleumplus.nl .


Bestuurssecretaris | Oleumplus

Meer weten of eens verder praten?