Bestuurssecretaris - Vacatures | Oleumplus

Bestuurssecretaris

Over ZVH

ZVH heeft als missie het bieden van kwalitatief goede huisvesting aan mensen met de laagste inkomens in de Zaanstreek, nu en in de toekomst. Dit doen we met mensen die graag aan deze maatschappelijke taak willen bijdragen en daar hun talenten voor in willen zetten. Bij ZVH werken we met zelforganiserende teams. Dat biedt veel vrijheid om met elkaar het werk zelf in te richten en een optimale dienstverlening aan onze bewoners te geven. Door de korte lijnen die er zijn en je verantwoordelijkheid in je functie, kun je bovendien snel handelen als dat nodig is. Dat maakt het werken bij ZVH aantrekkelijk voor mensen die graag het initiatief nemen, ondernemend zijn en echt resultaat willen bereiken en die zich blijvend willen ontwikkelen. ZVH werkt volgens het driekamermodel. De Adviesteamleden adviseren de directeur-bestuurder bij besluitvorming conform dit model over het vastgoed, de maatschappelijke kamer en financiën.

De vacature

Als bestuurssecretaris adviseer en ondersteun je de directeur-bestuurder bij de bestuurlijke taken (organisatorisch, inhoudelijk en juridisch) en de RvC en zijn commissies bij hun toezichthoudende rol. Je bent de aanjager van beleidsrealisatie, procesinrichting en professionalisering. Je bent verantwoordelijk voor goede besluitvorming en bewaakt daarbij de governancecode en wet- en regelgeving voor woningcorporaties. Ook houd je de statuten bij en toetst besluitvorming aan de reglementen. Je coördineert de vergadercyclus van de RvC en de AC. De bestuurssecretaris doet dat vanuit een goede verbinding met mensen en processen. Je stelt in overleg de (strategische) termijnagenda op en bereidt de vergaderingen voor. Je toetst of de besluitvormingsstukken op de juiste wijze worden ingebracht en je bewaakt de gemaakte afspraken. Zodoende heb je ook veel contact met de Adviesteamleden, die samen met de directeur-bestuurder het Besluitvormingsorgaan vormen bij ZVH. Je kent de belangrijkste inhoudelijke dossiers en regisseert de besluitvorming daarin. Verder ondersteun je bij de werving, benoeming en herbenoeming van RvC-leden, hun periodieke zelfevaluatie en coördineer je het vierjaarlijkse visitatieproces. Als bestuurssecretaris heb je ook de regie op de totstandkoming van het jaarverslag van ZVH.

Wie ben jij?

Voor deze functie zoeken wij een proactieve collega met een hands-on mentaliteit, die zich op het gemak voelt om (ongevraagd) advies te geven en een prettig persoon in de omgang is.

Verder vinden we het fijn als je de volgende kwaliteiten met je meebrengt:

● Je hebt een afgeronde HBO- of WO opleiding (bijvoorbeeld bestuurskundig of juridisch);

● Je kunt goed plannen en organiseren en je werkt accuraat;

● Je bezit een heldere en duidelijke communicatie, zowel schriftelijk als mondeling;

● Je hebt een vlotte pen en bent in staat beleidsnotities en –voorstellen, opleggers en andere stukken voor het bestuur te schrijven en te redigeren;

● Je hebt ervaring met of kennis van governance en compliance;

● Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;

● Je bent een alerte, open persoonlijkheid met verbindende eigenschappen;

● Je bent georganiseerd, gestructureerd en consciëntieus;

● Je hebt een helikopterview;

● Je beschikt over organisatie- en politieke sensitiviteit;

● Je hebt een grote affiniteit met de maatschappelijke opgave van woningcorporaties.

Wat wij bieden

Een uitdagende baan, met ruimte om hem deels nog zelf in te richten.

Een organisatie met een warme en informele cultuur en een mooie maatschappelijke opgave.

● Een salaris in schaal K van de CAO Woondiensten (max. € 5903,00 bij een fulltime dienstverband (36 uur));

● Een dienstverband van 24 uur per week;

● Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband;

● Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer;

● Thuiswerkvergoeding van € 2,15 per dag;

● Mogelijkheden tot scholing;

● Persoonlijk Loopbaanontwikkelingsbudget voor jouw loopbaan carrière;

● A-la-carte vergoeding van maximaal € 160,00 netto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur);

● Flexibele werktijden en mogelijkheid tot thuiswerken;

● Voor je werk krijg je de beschikking over een mobiele telefoon en laptop of surface.

Geïnteresseerd?

De werving wordt verzorgd door Oleum+. Verdere informatie over de vacature en de procedure kun je tot 19 februari a.s. verkrijgen bij Milly Buys via 06 48 18 34 97, milly@oleumplus.nl of www.oleumplus.nl. Meer informatie over ZVH en haar missie vind je op www.zvh.nl.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is voorwaarde voor benoeming.Bestuurssecretaris | Oleumplus

Meer weten of eens verder praten?